Bouwkundig rapport

Bouwkundig rapport

De aankoop van een woning is niet iets wat je alle dagen doet. Hierbij is het verstandig om een bouwkundige een grondig onderzoek uit te laten voeren, om toekomstige teleurstellingen en eventuele financiele gevolgen te voorkomen.

Een bouwkundig rapport geeft een duidelijk en onafhankelijk beeld van de staat waarin het aan te kopen object, woning / bedrijfspand zich verkeerd. Hierbij wordt een raming gemaakt van verbeteringsmaatregelen die op korte termijn dienen te geschieden.

Het doel van deze inspectie is het krijgen van een zo goed mogelijk inzicht van de staat van het object waarin het zich ten tijde van de inspectie bevindt. Het constateren van eventuele gebreken en/of tekortkomingen geschied door een visuele inspectie. Mochten er zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, dan worden deze gerapporteerd en eventueel ondersteund door foto’s.